Lista gotowych spółek z historią

Nazwa spółki KRS Siedziba Data rejestracji Informacje dodatkowe Już od

Uzupełnij i sprawdź warianty zamówienia klikając 'dalej' →

Dalej

OFEROWANE PRZEZ NAS SPÓŁKI Z HISTORIĄ:

  • mają osobowość prawną, prowadziły działalność gospodarczą co najmniej od roku,
  • nie posiadają zaległości podatkowych ani składkowych, co potwierdzamy zaświadczeniami,
  • nie posiadają zadłużenia, co potwierdzamy oświadczeniem zarządu i dokumentacją księgową,
  • mają spełnione obowiązki sprawozdawcze w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego,
  • posiadają komplet deklaracji podatkowych i prowadzoną na bieżąco księgowość,
  • posiadają komplet dokumentów założycielskich i związanych z prowadzeniem działalności,
  • posiadają charakterystyczną, chwytliwą nazwę oraz dedykowaną dla spółki domenę internetową z najbardziej prestiżową końcówką „.pl”,
  • w zależności od oczekiwań Klienta: posiadamy spółki wykazujące stratę za lata ubiegłe, które kupuję się wraz z ulgą podatkową,
  • • posiadamy także spółki wykazujące zysk pozwalający na uzyskanie kredytu lub leasingu,